Навчання музиціНавчання музиці

Задачі музичного виховання

музичні інструменти Який інструмент обрати для навчання дитини музиці?

співати Співи - основний вид музичної діяльності дітей

Музичне виховання можна розуміти в широкому або в більш вузькому сенсі. У широкому сенсі музичне виховання - це формування духовних і моральних уявлень людини, її інтелекту, розвитку ідейно-емоційного сприйняття та естетичної оцінки життєвих явищ.

У більш вузькому сенсі музичне виховання - це розвиток здатності до сприйняття музики. Крім того виховання емоційної чуйності до музики, розуміння і глибоке переживання її змісту. У такому розумінні музичне виховання - це формування музичної культури людини.

Музичний образ твору - це комплекс виражальних засобів, що впливають на слухача своїм конкретним звучанням і відтворюють асоціативний ряд у свідомості.

Музика володіє могутнім емоційним впливом, вона пробуджує в людині добрі почуття, робить його «вище», чистіше, краще, тому що в переважній більшості вона передбачає позитивного героя: мислячого, моральної, чесної перед нами.

Музика прагне втілити етико-естетичний ідеал - в цьому особливість і її змісту, особливості її впливу на людину.

Музика - це найсильніший засіб формування інтелекту, емоційної культури, почуттів, моральності.

Вирішальну роль у цілеспрямованому формуванні культури особистості грає художня діяльність, необхідна не тільки професіоналам, але і всім людям без винятку, бо вона допомагає формувати активне, творче ставлення людини до праці, до життя взагалі.

Творчі уроки :У педагогічній роботі, акцент повинен бути зроблений на емоційне, творче сприйняття музики, на збагачення музичного слуху та музичного досвіду дітей. Проблема живої, безпосередньої реакції на музику висувається як першочергове завдання виховання.

Для педагога-музиканта, який ставить перед собою такі важливі цілі, як прищепити інтерес і любов до мистецтва, найголовніше - любити дітей і музику, вміти спілкуватися з дітьми і творчо ставитися до процесу музичного виховання, зберігши при цьому основні методологічні принципи програми і систематично оновлюючи методи роботи і музичний матеріал. Тільки за цих умов дитина може емоційно відгукнутися на музику.

Людина - дитя природи, отже, як і у багатьох тварин є присутність інстинкту, прагнення до прекрасного. Відчути мову природи, зблизитися з нею, побачити затаєну красу, лікувати душу її звуками притаманне людині. Музика лише допомагає знайти спільну мову між звуками і буттям.

Поняття «природа» має пряме відношення до Бога, красі, морально - етичних і моральних принципів. Можна сказати, що це єдине, неподільне поняття. Естетичне - це прекрасне, а моральне - це моральне. Якщо заглянути в проблему набагато глибше, то очевидно і доведено, що заняття і слухання музики розвиває відділи головного мозку, що відповідають за зв'язок півкуль, які дуже важко розвиваються іншими видами діяльності.

Як наслідок - розвинена інтуїція, виникнення асоціацій, образних сплесків громадськості, любовно - трепетних почуттів.

Моральність - це відповідальність перед самим собою у своїх думках і вчинках. Це вибір у бік любові і доброти. Музика лише спрямовує нас. У дитячому віці - це особливо важливо, тому що дитина не віддає собі звіт. Музика ж неусвідомлено формує його характер і підсвідомі інстинкти. Спілкування з композитором без слів, наші емоції вступають в резонанс при прослуховуванні. На чуттєвому рівні відчувається, що вкладено в ноти і звуки. Ми даємо оцінку, ми віримо йому. З естетичного боку, можливо, що це не буде прийнято, але ми рефлектуючи, отже, морально збагачуємося.

Музичне виховання - це елітний підхід у розвитку людини. Їм займалися всі першорядні уми людства. Необхідно в звуках музики знайти свою емоцію, свій резонанс, своє духовно - моральне начало!Музичне навчання інші статті
Музичне виховання і театралізація в дитячому садку
Виховна робота педагога з музики для спеціалізованого класу
Донотний період навчання
Вікові особливості учнів дитячої музичної школи
Основи нотної грамоти
Планування процесу навчання
Основні аплікатурні принципи
Публічний виступ
Розбір і читання з листа
Методи навчання
Розвиток і організація самостійності учня
Основні принципи роботи над поліфонією
Методика проведення фортепіанного уроку
Розвиток слуху
Асоціація як художній прийом
Інтервали в музиці
Стійкий звук. Музичний лад
МАЖОРНИЙ ЛАД
МАЖОРНІ ТОНАЛЬНОСТІ Діезні І бемольні. Квінти кола. Енгармонізм мажорних тональностей
Гармонічний і мелодійний МАЖОР
Мінорний лад. ПОНЯТТЯ ПАРАЛЕЛЬНІ ТОНАЛЬНОСТІ
 
 

Святкові пісні про Новий рік. 

 

При використовуванні інформації ссилка на сайт обов'язкова
www.zaspivaj.com

Яндекс.Метрика